September 10, 2011

Isteri-isteri Rasulullah SAW (P3)

NAMA ISTERI KE 10

Shafiyah binti Huyay

SEBAB PERNIKAHAN


Strategi politik, demi kepentingan agama.

Beliau menjadi janda kerana suaminya dibunuh akibat berkhianat.

Beliau juga menjadi yatim kerana ayahnya dipancung akibat tetap ingin bermusuh dengan Nabi hingga akhir hayat.

HIKMAH PERNIKAHAN


Shafiyah menjadi tawanan dalam perang Khaibar, kemudian dimuliakan menjadi isteri Nabi.

Melalui pernikahan dengan cendikiawan Bani Nadhir ini, Rasulullah membuktikan bahawa permusuhan Islam dengan Yahudi bukan kerana sentimen perkauman tetapi kerana kedengkian Yahudi terhadap Islam.

KONFLIK RUMAH TANGGA

Ketika Rasulullah membawa Shafiyah ke Madinah daripada perang Khaibar, unta Rasulullah terpeleset, sehingga mereka berdua terjatuh. Wanita-wanita Madinah menunjukkan rasa tidak suka kepada Shafiyah, mereka berkata, “Semoga Allah menjauhi wanita Yahudi ini.” (HR Muslim)

Shafiyah berkata kepada Ibnu Umar, ‘Hingga saat itu tidak ada orang yang lebih aku benci daripada Rasulullah. Bagaimana tidak, beliau telah membunuh suami dan ayahku. Rasulullah tidak henti-henti meminta maaf kepadaku dan mengemukakan alasannya, hingga rasa benciku hilang.”

Setibanya di Madinah, Rasulullah tidak membawa Shafiyyah ke rumah salah seorang daripada isterinya sebaliknya menumpangkannya di rumah Haritsah bin Nu’man kerana baginda menghormati kecemburuan isteri-isteri baginda.

Menangis teresak-esak kerana diejek Hafsah sebagai anak Yahudi. Nabi  lalu memujuknya.

Ketika Nabi sakit, Shafiyah menunjukkan keprihatinannya dengan berkata ingin menanggung derita Nabi sehingga isteri-isteri Nabi menjuihkan bibir. (Diriwayat Ibnu Saad).

TEMPOH PENIKAHAN

7H
4 Tahun

NAMA ISTERI KE 11

Mariyah Al-Qibtiyah

SEBAB PERNIKAHAN

Menafkahi dan melindungi hamba daripada Mesir yang dihadiahkan oleh Muqauqis, Raja Mesir kepada Nabi.

HIKMAH PERNIKAHAN


Dikurniakan seorang anak lelaki yang diberi nama Ibrahim. Mariyah lalu dimerdekakan. Namun, usia anak kecil itu tidak panjang, hanya 19 bulan

KONFLIK RUMAH TANGGA


Aisyah dan Hafsah sangat cemburu kepadanya sehingga sering menyindir.

Kehamilan Mariyah menyemarakkan lagi api cemburu para isteri.

Nabi pernah mengajak Mariyah ke katil Hafsah ketika Hafsah tiada. Malangnya Hafsah terserempak dengan mereka. Dia sangat marah hingga Nabi bersumpah tidak akan menggauli Mariyah lagi.
Namun, Allah membatalkan sumpah itu.

Aisyah berkata“Aku tidak pernah cemburu kepada wanita kecuali kepada Mariyah kerana dia berparas cantik dan Rasulullah sangat tertarik kepadanya. Ketika pertama kali datang, Rasulullah menitipkannya di rumah Haritsah bin Nu’man al-Anshari, lalu dia menjadi tetangga kami. Akan tetapi, beliau sering kali di sana siang dan malam. Aku merasa sedih. Oleh kerana itu, Rasulullah memindahkannya ke kamar atas, tetapi beliau tetap mendatangi tempat itu. Sungguh itu lebih menyakitkan bagi kami.”

Di dalam riwayat lain dikatakan bahwa Aisyah berkata, “Allah memberinya anak, sementara kami tidak dikurniai anak seorang pun.”

Beberapa orang  munafik menuduh Mariyah telah melahirkan anak hasil perbuatan serong dengan Maburi, budak yang menemaninya dari Mesir dan kemudian menjadi pelayan bagi Mariyah. Akan tetapi, Allah membukakan kebenaran untuk diri Mariyah.

TEMPOH PENIKAHAN

7H
4 tahunNAMA ISTERI KE 12
Maimunah binti Al-Harits

SEBAB PERNIKAHAN

Strategi politik demi kepentingan agama.

Melindungi dan menafkahi janda yang diceraikan suami kerana ke-Islamannya.

HIKMAH PERNIKAHAN

Tamparan kepada kaum musyrikin. Ke-Islaman Maimunah yang berani diisytiharkan secara terang-terangan mempengaruhi ramai penduduk Makkah yang lain.

Beliau menawarkan dirinya sendiri untuk dinikahi oleh Rasulullah ketika meletusnya perjanjian Hudaibiah. Ramai gadis yang menawarkan diri kepada Nabi namun semua ditolak baginda kecuali janda ini atas kepentingan agama.

Beliau adalah isteri Nabi yang terakhir. Selepas beliau, Allah melarang Nabi menambah lagi isteri.

Banyak meriwayatkan hadis.

KONFLIK RUMAH TANGGA


Seperti biasa, cemburu dan dicemburui.

TEMPOH PERNIKAHAN

7H
4 tahunNAMA ISTERI KE 13

Raihanah binti Zaid

SEBAB PERNIKAHAN

Tawanan perang daripada bangsa Yahudi yang masuk Islam, dibebaskan dan dinikahi Nabi.

HIKMAH PERNIKAHAN

Terbelanya Surriyyah iaitu hamba yang disediakan tempat kediaman untuknya seperti mana Mariyah al-Qibtiyah. (Rujuk Mukhtar Al-Sihah.

KONFLIK RUMAH TANGGA


Seperti biasa, cemburu dan dicemburui.

TEMPOH PERNIKAHAN


Tidak direkodkanNAMA ISTERI KE 14

Wanita daripada bangsa al-Ghifar

SEBAB PERNIKAHAN


Tidak dinyatakan

HIKMAH PERNIKAHAN

Perceraian itu suatu yang halal dalam Islam dan pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW namun ia tidak digalakkan.

Kadang kala perceraian menjadi ubat terbaik dalam masalah tertentu.

KONFLIK PERNIKAHAN


Ketika malam pertama, apabila wanita itu membuka baju, Rasulullah mendapatinya seorang yang berpenyakit kulit (seperti kusta).

Rasulullah lalu menyuruhnya menyarungkan kembali bajunya lalu Rasulullah menceraikannya. (Rujuk Fiqh Sunnah, Sayyid Sabiq.)

TEMPOH PENIKAHAN


1 malam


--------------------------------------------------

[1] Boleh rujuk buku Mahmud Al-Mishri, 35 Sirah Sahabiyah dan Kitab Rahiqul Makhtum. Untuk makluman, terdapat perbezaan pendapat dalam fakta tahun dan tempoh pernikahan.
[2] (Rujuk Nisaa ahlil bait, 533-534).

[3] Kata Abu Daud, “Yang dimaksudkan dengan ‘Engkau kuasai dan aku tidak menguasainya’ ialah hati. (HR Abu Daud, Tirmizi, Nasa’ie dan Ibnu Majah).
Sumber: Ustzh Fatimah Syarha Binti Hj Mohd Noordin

No comments: